KPCOLDROOM

K.P. COLDROOM CO., LTD.

chiang mai

Cold Storage

บริการรับฝากสินค้าห้องเย็น

chiang mai

Cold Storage

บริการรับฝากสินค้าห้องเย็น

Mon-Sat 8.00-17.00

เค.พี. ห้องเย็น
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์

SAN KAMPHAENG

ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง สายใหม่
ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เค.พี. ห้องเย็น ยินดีให้บริการ

” เค.พี. ห้องเย็น ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-สันกำแพง สายใหม่ ให้บริการรับฝากสินค้า ทางการเกษตร ประเภทผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และสินค้าแปรรูปต่างๆ ทั้งแบบอุณหภูมิบวกและลบ ทั้งแช่เย็นและแช่แข็ง (อุณหภูมิ +15 ถึง -25 °C) บริการให้เช่าทั้งแบบเหมาห้อง และแบบฝากรายชิ้น มีพื้นที่สำหรับฝากสินค้ามากกว่า 1,100 ตร.ม. และจุสินค้าได้มากกว่า 1,800 ตัน ”

บริการรับฝากสินค้า

แยกชนิดสินค้าในการจัดเก็บ พร้อมบริหารจัดการยอดคงเหลือ, อัปเดต Real Time ด้วยระบบที่ถูกพัฒนามาโดยเฉพาะ

อุณหภูมิบวกและติดลบ

บริการรับฝากสินค้าทั้งแบบอุณภูมิบวกและลบ ทั้งแช่เย็นและแช่แข็ง (อุณหภูมิ +15 ถึง -25 °C)

เหมา-รายชิ้น

บริการให้เช่า ทั้งแบบเหมาห้อง และแบบฝากรายชิ้น

ขนาดของห้องเย็น ที่ให้บริการ

ห้องเย็นขนาดพื้นที่อุณหภูมิ
C1 (เต็ม)15x22x8m330 ㎡-5 ถึง 15 °C
C2 (เต็ม)15x26x8m240 ㎡-5 ถึง 15 °C
C3 (เต็ม)12x16x8m192 ㎡-5 ถึง 15 °C
F1 (เต็ม)12x8x7m96 ㎡-25 ถึง -10 °C
F2 (เต็ม)12x8x7m96 ㎡-25 ถึง -10 °C
F3 (ว่าง30%)9x8x7m72 ㎡-25 ถึง -10 °C
F4 (เต็ม)9x8x7m72 ㎡-25 ถึง -10 °C

ดูแลด้วยหัวใจ บริการฉับไว
ใส่ใจทุกคุณภาพ ราคายุติธรรม

- บริษัท เค.พี. ห้องเย็น จำกัด -

มาตรฐานและความปลอดภัย

เค.พี. ห้องเย็นมีระบบความปลอดภัย คุณภาพตามมาตรฐานสากล

ระบบควบคุมความเย็นด้วยคอมพิวเตอร์

ทันสมัย และ ได้มาตรฐาน มีระบบควบคุมตรวจสอบอุณหภูมิอัตโนมัติ และ สามารถเช็คอุณหภูมิย้อนหลังได้

ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบตรวจจับความร้อน ทางหนีไฟ หัวจ่ายน้ำดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน

ระบบจัดการสินค้า

มีระบบและซอฟแวร์บริหารจัดการ Stock ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ

รับประกันความปลอดภัย

รับประกันความปลอดภัยและความเสียหายของสินค้าที่จัดเก็บภายในห้องเย็น

CCTV และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ และกล้อง CCTV ครอบคลุมทุกพื้นที่

เค.พี. ห้องเย็น ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค.พี. ห้องเย็น จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทในเครือ เค.พี. อะโกร ดำเนินธุรกิจบริการด้านการรับฝากสินค้าทางการเกษตร ประเภทผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารสำเร็จรูป แช่แข็ง และ สินค้าแปรรูปต่างๆ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการให้บริการคลังสินค้าที่มีมาตรฐาน และ เสริมสร้างการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ติดต่อเรา

บริษัท เค.พี. ห้องเย็น จำกัด

ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-สันกำแพง สายใหม่ เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (จาก พรอมเมนาดา เชียงใหม่ 12 กม.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อเข้าชมห้องเย็น

โทร: 052-009639, 095-6763603